Gastroenterologist

gastroenterology
gastroenterology

Consultation of a gastroenterologist

Gastroenterologist

Primary consultation of a pediatric gastroenterologist

550 UAH

Repeated consultation of a pediatric gastroenterologist

490 UAH
  • Where can I sign up?:
  • where_to_voteSt. Hryhoriya Skovorody, 31
    where_to_voteHryhorivske Shosse Ave., 57

Our doctors

Olena Mykolayivna Babadzhanyan

Olena Mykolayivna Babadzhanyan

Children's gastroenterologist, ultrasound doctor
Iryna Yevgenivna Romanyuk

Iryna Yevgenivna Romanyuk

Pediatric gastroenterologist