Viktoriya Mykolayivna Petrenko

Viktoriya Mykolayivna Petrenko - Pediatric neurologist

Viktoriya Mykolayivna Petrenko

  • Specialty:
    Pediatric neurologist
  • City of work:
    Kharkiv
  • Department:
  • where_to_voteSt. Hryhoriya Skovorody, 31


Leave a review